Akces - akcesoria meblowe - oferta bejce
Slider oferta

BEJCA NITRO

bejce

Opis produktu

Bejca Nitro jest wyrobem na bazie rozpuszczalników organicznych, barwników i pigmentów. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą rozlewnością i jednorodnością wybarwienia. Podkreśla i wzmacnia rysunek słojów drewna, dając efekt rustykalny.

Zakres stosowania

Bejca przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania drewnianych i drewnopochodnych elementów meblowych. Nadaje się do barwienia drewna iglastego i liściastego. Preferowana jest do dębu, jesionu i sosny.

W zależności od stawianych wymagań rozróżniamy 2 linie bejc nitro:

linia standardowa o indeksach 2X-XXX – stosunkowo krótki czas schnięcia, bardzo dobra rozlewność i jednorodność wybarwienia, dobra odporność na światło (we wnętrzach), podkreślenie i wzmocnienie rysunku słojów drewna – efekt rustykalny.

linia przemysłowa o indeksach BN-XXX i BN-MXXX - rekomendowana na duże linie przemysłowe konwencjonalne i UV, stosunkowo krótki czas schnięcia, bardzo dobra rozlewność, wysoka transparentność i "czystość" wybarwienia, wysoka odporność na działanie światła (we wnętrzach), podkreślenie i wzmocnienie rysunku słojów drewna – efekt rustykalny, linia bejc o indeksach BN-XXX dodatkowo spełnia normę EN-71-3, dopuszczającą stosowanie wyrobów na produkty i zabawki dla dzieci i nie wykazuje "krwawienia" po wykończeniu lakierem wodnym.

Kolorystyka

Linia standardowa – kolekcja bejc TOP i PLUS - 90 kolorów

Linia przemysłowa – produkty dostosowywane są do parametrów i warunków panujących na linii produkcyjnej klienta.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, odpowiednio wyszlifowane papierem ściernym granulacji 150 – 220 (w zależności od gatunku drewna) oraz pozbawione kurzu i żywicznych plam.

Przygotowanie wyrobu

Przed pobraniem bejcy z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość. Operację mieszania należy prowadzić do momentu rozpuszczenia ewentualnego osadu znajdującego się na dnie pojemnika.

Aplikacja

Zawsze dokonać wybarwienia próbnego na oryginalnym drewnie i polakierować lakierem, który będzie stosowany celem stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami.

Bejcę można nanosić natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym, przy pomocy pędzla lub tamponem. W celu uzyskania efektu rustykalnego (intensywne podkreślenie rysunku drewna) wybarwione powierzchnie należy przetrzeć tamponem z miękkiej flaneli wzdłuż słojów drewna. Wszystkie odcienie bejc nitro w obrębie jednego typu można ze sobą mieszać w nieograniczonych ilościach i rozcieńczać rozjaśniaczem do Bejc Nitro – Rozjaśniacz R-20. Barwienie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C.

Suszenie

Barwione elementy suszyć w temperaturze 20°C przez ok. 15 min. Suszenie w temperaturze niższej nie powoduje żadnych negatywnych skutków, a jedynie wydłuża czas schnięcia.

Wykańczanie powierzchni

Powierzchnie wybarwione należy pokryć lakierem o wysokiej odporności na działanie promieni UV zgodnie z instrukcją jego stosowania. W przypadku stosowania lakierów o obniżonej odporności na UV np. lakiery nitrocelulozowe, celem uzyskania stabilności wybarwienia należy zastosować izolant bezpośrednio na bejcę (rekomendujemy Solak Izolator). Nie zaleca się stosowania lakierów chemoutwardzalnych bezpośrednio na wybarwione elementy. W tym przypadku wskazane jest położenie jednej warstwy podkładowego lakieru nitrocelulozowego.

Mycie narzędzi

Rozcieńczalnikiem nitrocelulozowym np. RS-N firmy SOPUR.

Parametry techniczne

Lepkość (kubek Forda 4; 20°C): ok. 10s Gęstość (20°C) zależna od typu bejcy: 0,86 – 1,08 g/cm3 Czas schnięcia (20°C): ok. 15 min. Temperatura zapłonu < 21°C

Zawartość LZO

≤ 770 g/l

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie na instalacjach spełniających standardy emisyjne wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 20.12.2005 [Dz. U 2005 260 2181]

Opakowania

Opakowania polietylenowe PE o pojemności: 0,5l; 2l, 10l, 30l, 220l

Wydajność teoretyczna

Około 10 do 15 m2 z 1l, w zależności od siły barwy

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych opakowaniach)

Transport

W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia otwartego i źródeł ciepła, w temperaturze nie wyższej niż 30oC. Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Produkt posiada Atest Higieniczny. Powyższy dokument oraz KCh dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej – dane adresowe powyżej.