Akces - akcesoria meblowe - oferta lakiery
Slider oferta

LAKIERY - LAKIER SOLAK NC


lakiery pochłopień

Opis produktu

Solak NC 5525XX jest lakierem opartym na bazie nitrocelulozy, rozpuszczalników organicznych i substancji pomocniczych. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą przyczepnością oraz podatnością na szlifowanie. Doskonale wypełnia podłoże tworząc w ten sposób powłokę o znacznie lepszej jakości niż inne lakiery tego typu.

Zakres stosowania

Szczególnie zalecany do seryjnego i półprzemysłowego lakierowania powszechnie używanych gatunków drewna i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz mieszkalnych takich jak: meble, panele ścienne, boazeria, materiały wykończeniowe. Produkt znajduje również zastosowanie w retuszach i pracach restauracyjnych. Nie należy stosować na powierzchnie robocze. Aplikować go można zarówno jako podkład, jak i warstwę nawierzchniową.

Kolorystyka

Kolor Bezbarwny. Możliwość koloryzacji przy użyciu koncentratu do lakieru KL-XXX firmy SOPUR.

Stopień połysku

Połysk, półpołysk, półmat, mat

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie drewniane przeznaczone do lakierowania powinny być czyste, odpowiednio wyszlifowane papierem ściernym nr 150 – 220 (w zależności od gatunku drewna) oraz pozbawione kurzu i żywicznych plam.

Przygotowanie wyrobu

Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość. Lakier wymaga rozcieńczenia rozcieńczalnikiem do wyrobów nitro RS-1 firmy SOPUR w ilości maksymalnej 20% w stosunku do lakieru.

Aplikacja

Lakier przystosowany jest do nanoszenia natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym, pędzlem lub przez polewanie.

Wymagana jest aplikacja co najmniej dwóch warstw lakieru ze starannym szlifowaniem międzywarstwowym przy użyciu papieru ściernego nr 220 do 240. Należy zwracać uwagę, aby nie zeszlifować powłoki lakieru do surowego drewna. Może to być przyczyną powstawania plam po naniesieniu warstwy nawierzchniowej.

Lakierowanie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C.

Suszenie

Polakierowane elementy suszyć w temperaturze około 20°C przez 40 min. W celu skrócenia czasu schnięcia można podwyższyć temperaturę do 50-60°C po wstępnym suszeniu w temperaturze ok. 20°C przez 15 minut. Istotne jest, aby przeprowadzić próbę techniczną i w warunkach realnych ustalić parametry procesu suszenia.

Mycie narzędzi

Rozcieńczalnikiem nitro RS-N lub RS-1 firmy SOPUR.

Parametry techniczne

Lepkość (kubek Forda 4; 20°C): 55-60s Gęstość (20°C): 0,91-0,93 g/cm3 Zawartość ciał stałych: 25% Suszenie (aplikacja 100 g\m2, 20°C, wilgotność względna 65%): Pyłosuchość: 15 min. Szlifowalność: 40 min. Sztaplowanie 180 min.

Czasy wysychania odnoszą się do naniesienia produktu w ilości 100g/m² w temperaturze 20°C. W przypadku aplikacji na różne gatunki drewna ww. czasy wysychania należy ustalić indywidualnie w odniesieniu do konkretnych warunków schnięcia (temperatura, wilgotność).

Zawartość LZO

max 735 g/l

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie na instalacjach spełniających standardy emisyjne wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 20.12.2005 [Dz. U 2005 260 2181]

Opakowania

Opakowania blaszane o pojemności: 1l, 2,5l, 6l, 20l, 200l

Wydajność teoretyczna

10-12 m² z 1l przy jednokrotnym naniesieniu

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach)

Transport

W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie przekraczającej 30°C

Przechowywanie

W zamkniętych opakowaniach z dala od ognia otwartego i źródeł ciepła. Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Produkt posiada Atest Higieniczny. Powyższy dokument oraz KCh dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej – dane adresowe powyżej.