Akces - akcesoria meblowe - oferta płyty OSB
Slider oferta

PŁYTY OSB

Płyta OSB - to w rozwinięciu Oriented Strand Boards, w tłumaczeniu - płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płaskoprasowaną płytą trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic syntetycznych, sprasowywane są metodą walcowania na gorąco. Jest to pierwsza płyta drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa.

PROCES PRODUKCJI PŁYT OSB

Płyta KRONOPOL OSB zawiera ponad 90% drewna. Produkuje się ją ze specjalnie selekcjonowanych pni drzew - tzw. wyrzynów sosnowych, pozyskiwanych przede wszystkim z przecinek pielęgnacyjnych lasów. Drewno to jest okorowane i ze skrawane na prostokątne wióry płaskie, które mają wymiary: długość - 100 - 120 mm, grubość - 0,6 mm i różną szerokość, w zależności od tego z której części pnia pochodzą. Pasma wiórów w płycie OSB przebiegają w warstwach zewnętrznych równolegle do długości płyty, a w warstwach wewnętrznych prostopadle. Wysokie parametry techniczne płyty OSB wynikają z zachowania włóknistości drewna, wyrównania wiórów płaskich w warstwach i zazębiania się długich wiórów. Przez natryskiwanie wiórów specjalnym systemem klejowym i emulsją parafinową uzyskuje się dużą odporność płyty na wpływy warunków atmosferycznych.

Płyta KRONOPOL OSB jest wolna od garbów, pęknięć oraz innych wad wewnętrznych, a obie powierzchnie wykazują jednakową jakość. Dzięki nowoczesnej technologii płyta osiąga parametry porównywalne ze sklejką, przy tym jest zdecydowanie tańsza. Łatwa w obróbce i przetwarzaniu powoduje mniejsze zużycie narzędzi, a dzięki swej dużej wytrzymałości nie stwarza problemów przy mocowaniu łączników budowlanych. Płyta KRONOPOL OSB odznacza się stabilnością kształtu, bardzo dobrą odpornością na wpływy warunków atmosferycznych, dobrym tłumieniem dźwięków, łatwą obrabialnością i przetwarzalnością. Mikrostruktura zazębionych ze sobą wiórów zapobiega wyłamywaniu się krawędzi również przy łączeniu ich na gwoździe. Daje również wysoką sztywność odporność na zginanie oraz ścinanie (ważne własności w budownictwie szkieletowym).

Firma Kronopol oferuje również płytę Kronopol OSB o obniżonej zawartości formaldehydu. Zawartość formaldehydu w tej płycie wynosi poniżej 1 mg na 100 g suchego produktu. Dopuszczalna zawartość formaldehydu dla klasy higieny E 1 wynosi 8 mg/100g suchego produktu (wg normy PN-EN 13986:2002).

 

 

RODZAJE PŁYT:

- Kronpol OSB 1 - płyta uniwersalna, nie przenosząca obciążeń do stosowania we wnętrzach, suchych warunkach.
- Kronpol OSB 2 - płyta przenosząca obciążenia, do stosowania w suchych w warunkach
- Kronpol OSB 3 - płyta przenosząca obciążenia do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz.
- Kronpol OSB 4 - płyta przenosząca duże obciążenia w podwyższonej wilgotności .

W zależności od sposobu wykończenia krawędzi rozróżniamy trzy rodzaje płyt:
- płyta z krawędziami prostymi,
- płyta z krawędziami dwustronnie frezowanymi na pióro i wpust,
- płyta z krawędziami czterostronnie frezowanymi na pióro i wpust.

JAKOŚĆ

KRONOPOL stawia każdemu produktowi bardzo wysokie wymagania tak, aby spełnić oczekiwania klientów. Na każdym odcinku produkcji wyrób podlega ścisłym procedurom jakościowym, które obejmują:

- rodzaj drewna, wybór pni obejmujący średnicę oraz stopień zawilgocenia,
- kształt wióra oraz jego wilgotność po osuszeniu,
- temperaturę oraz ciśnienie prasowania ,
- gęstość płyty,
- pęcznienie na grubości,
- wytrzymałość na rozciąganie po teście V-100,
- wytrzymałość na rozrywanie,
- moduł sprężystości,
- wilgotność,
- format wyprodukowanej płyty - jej grubość, wygląd, krawędzie.

Wyprodukowane płyty poddawane są stałym testom w oparciu o specjalne metody kontrolne i testy normalizacyjne.

PROGRAM STANDARDOWY

Kronopol OSB 2 (norma PN-EN 300:2000)

Grubość 8 11 18
Format      
Proste krawędzie      
2440 x 1220 120 84 52
2070 x 2800     26

Kronopol OSB 2 (norma PN-EN 300:2000)

Grubość 8 10 12 15 18 22 25
Format              
Proste krawędzie              
2500 x 1250 120 90 78 60 52 42 38
2070 x 2800         26 22  
piróro wpust 4 - strony              
2500 x 675 P/W 4     78 60 52 42 38
2500 x 1250 P/W 4     78 60 52 42 38

UWAGA:
Inne formaty (np. 5000 x 1250, 5000 x 2500, 2650 x 1250, 2800 x 1250, 2440 x 1220) i grubości płyt OSB 2 oraz OSB 3 oraz płyty Kronopol OSB 4, nie objęte w standardowym programie produkcji, produkowane są tylko na specjalne zamówienie oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z producentem.
Minimalne zamówienie na płytę o szerokości standardowej i niestandardowej długości: 150m³.
Minimalne zamówienie na płytę o szerokości i długości innej niż standardowa: 200m³.
Minimalne zamówienie na płytę o grubości innej niż standardowa: 300m³.

Możliwości produkcyjne:
- krawędzie proste: grubość: 8- 40 mm
- pióro i wpust: grubość: 12- 28 mm