Żarpłyt – materiały dla meblarstwa

Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Żarpłyt Anna Małysa, z siedzibą w Żarnówce 54, 34-220 Maków Podhalański, NIP 5521541155, REGON 120543259.


2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
a) utrzymywania stałych relacji handlowych, przedstawiania ofert, przesyłania treści marketingowych
b) umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych
c) analitycznym i statystycznym.


3. Dane osobowe będą przekazywane, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych wyżej celów przetwarzania, pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pomocy prawnej i doradczej. Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz Administratora.


4. Poza wymienionymi podmiotami dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.


5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.


6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody.


7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,
b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.


8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


9. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) aktualizacji swoich danych
c) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
d) ograniczenia zakresu przetwarzania danych
e) poproszenia o przeniesienie tych danych do innego Administratora
f) zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych
Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: zarplyt@pochlopien.pl


10. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.